top of page

ALV VVE st-JOB LIVE! 24 MEI

Dinsdag 24 mei 2022, 20.00 – 22.00, inloop vanaf 19.30.

Locatie: Trattoria Sophia, Lloydstraat 1a te Rotterdam. De agenda en de bijbehorende stukken zijn aan alle leden van de VVE toegestuurd, kort samengevat ziet de agenda er als volgt uit:

1. Opening en vaststelling agenda


2. Notulen vorige vergadering en vaststellen quorum


3. Algemene punten


4. Afwerking liften


5. Financiële zaken


6. Benoeming leden van de Kascommissie


7. Mogelijkheden zonnepanelen VVE


8. Benoeming van bestuursleden


9. Rondvraag en sluiting van de vergadering

bottom of page