top of page

en verder..

Update project vergroening Lloydkade

Aanvulling dd. 4 maart 2022 Op 31 januari heeft , zoals hieronder gemeld een eerste bijeenkomst, gevolgd door een rondwandeling plaatsgevonden in het kader van de vergroeningsplannen; een korte update van de stand van zaken:

Komende week wordt door Gemeente en Bureau Felixx de analysefase besproken waarna alles zal worden gebundeld en doorgestuurd naar de klankbordgroep. Wij zullen e.e.a. bestuderen en aanvullen/aanpassen waar nodig of gewenst, daarna volgt een schetsontwerp, vlgs. planning medio april.

Kortom ; wordt vervolgt……………


Op maandag 31 januari was een eerste bijeenkomst met ambtenaren van de Gemeente, ontwerpbureau Felixx en bewoners van het Lloydkwartier over de vergroening van het gebied in het kader van de gemeentelijke plannen. Na de inventarisatie van wensen en een rondwandeling gaat Felixx een eerste schetsplan maken. Dit wordt voorgelegd aan een klankbordgroep. Hierna volgen evt. aanpassingen en definitief ontwerp. Volgens de planning zal dit proces in de eerste helft van dit jaar worden afgerond. Namens het Jobsveem zitten Martin Pot en Piet de Jonge in deze klankbordgroep. Zij houden jullie op de hoogte. In de bijlage treffen jullie een kort verslag aan van de bijeenkomst. Bij vragen of opmerkingen kunnen jullie altijd Martin of Piet benaderen.

31012022_verslagGROEN
.pdf
Download PDF • 30KBbottom of page