top of page

Filmopnamen bij zuidelijk atrium


Donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober a.s. zullen er van ± 07.30 uur tot ±

20.00 uur in de woningen aan Lloydstraat 150 & 158 werkzaamheden plaatsvinden

t.b.v. filmopnamen voor een commercial voor KPN.

Alle opnamen zullen in de woningen plaatsvinden maar de werkzaamheden zullen

ook voor het pand en in de hal van het pand merkbaar zijn.

We zullen met een filmcrew van totaal ongeveer 30 personen werken.

Graag willen we onze noodzakelijke filmmateriaalwagens zo dicht mogelijk bij de

filmlocatie plaatsen om zo snel en efficiënt te kunnen werken. Hiervoor willen we een

aantal parkeervakken op de Lloydstraat thv van het pand gebruiken.

Deze parkeervakken worden in de loop van de week gemarkeerd door middel van

bebording.

Als de betreffende vakken vrij zouden kunnen zijn op donderdagochtend zou u ons

daar een heel groot plezier mee doen.

Gemeente Rotterdam is op de hoogte van onze activiteiten.

Wij proberen zoveel mogelijk overlast te vermijden.

In geval van vragen, opmerkingen en inlichtingen kunt u contact met mij opnemen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Productiebedrijf Holy Fools

Rudy Stegmeijer

Locatiemanager

06-55775017

bottom of page