top of page

groen waar het kan.....

de Gemeente Rotterdam werkt al geruime tijd aan het verder vergroenen van de openbare ruimte in de stad; met als onderliggende visie: groen waar het kan, verhard waar het moet. ‘Onze’ Lloydpier en de tegenoverliggende Mullerpier blijken onderdeel van deze plannen maar verdere concrete invulling is nog niet bepaald. De huidige ‘staat’ van zowel kade als wandelgebied aan de Lloydstraat is in de huidige vorm nogal arm en kaal;

kortom te weinig of geen groen.

Met alle nog te realiseren omringende bebouwing wordt dit alleen maar minder. Na een eerste contact met de betrokkenen van de Gemeente is er zeer positief/constructief gereageerd op de suggestie beide zijden van het Jobsveem mee te nemen in deze plannen; aan ons is gevraagd een nadere uitwerking te maken en in te dienen. In overleg met ons bestuur lijkt het de beste optie een kleine projectgroep van 3-4 personen samen te stellen om dit verder inhoud en vorm te geven.


Samengevat:

we zoeken twee of drie belangstellenden die willen participeren in deze planvorming; zij kunnen zich melden bij het bestuur of bij: Martin Pot, 06.21858448 of Lloydstraat 70.

bottom of page