Nieuwsbrief december 2020


1. Liften

Het besluit van de algemene ledenvergadering van 16 november 2020 de liften te vervangen

maakte het voor het bestuur mogelijk de opdracht aan Kone te verstrekken. De komende

maand zal een meer gedetailleerde planning beschikbaar komen, maar nu al kan aangegeven worden dat met de installatie in mei 2021 zal worden begonnen, en wel in het N-atrium. Per atrium zal ongeveer een maand nodig zijn om de nieuwe lift te installeren; gedurende die periode zullen de overlopen voor de liftdeuren beperkt toegankelijk zijn. De gehele planning is erop gericht steeds twee liften werkzaam te hebben; zo zal de volgende lift pas worden aangepakt als de voorgaande voor gebruik beschikbaar is (volgorde: N – M – Z).

2. Incidentele eigenaarsbijdrage en structurele verhoging maandelijkse bijdrage Ter financiering van het MJOP wordt een incidentele bijdrage door de eigenaren gevraagd

(besluit algemene ledenvergadering van 16 november 2020). De uiterste datum voor betaling

van de éénmalige bijdrage is 31 januari 2021. Alle eigenaren ontvangen binnenkort een

betalingsverzoek van VvE Beheer Groep.

De maandelijkse bijdrage wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd (besluit algemene

ledenvergadering van 16 november 2020). Ook hierover ontvangen alle eigenaren

binnenkort een bericht van VvE Beheer Groep.

3. Automatische deuren begane grond

Met vereende krachten en een alerte ondersteuning van Assa Abloy, lijkt het te lukken de

deuren op de begane grond onder controle te krijgen. De nodige onderdelen zijn inmiddels

vervangen en bij de laatste inspectie lijkt nu alles te werken zoals het zou moeten.

4. Stellen metalen deuren en ramen

De firma Gevelbeheer heeft een ronde langs alle deuren en bewegende metalen ramen

afgerond en het nodige stel- en reparatiewerk uitgevoerd. Over ca. 5 jaar zal een nieuwe

ronde worden gemaakt.

5. Lekkage Kopgevel Zuid

De in oktober uitgevoerde werkzaamheden lijken maar ten dele effect te hebben gehad.

Omdat de 4e en 5e verdieping daarbij buiten beschouwing zijn gebleven, heeft het bestuur

besloten ook op deze niveaus ventilatieroosters te laten aanbrengen en de voorzetwanden

enigszins te verplaatsen om een spouw te creëren. De werkzaamheden, die in het MJOP zijn

genoemd voor de komende jaren, worden enigszins naar voren gehaald en zullen worden

uitgevoerd zodra de vereiste vergunningen daartoe zijn ontvangen (Monumentenzorg).

6. Lekkages M-atrium

Ook hier is slechts een gedeeltelijk succes geboekt bij het opheffen van lekkages. Wat rest

zijn lekkages die veroorzaakt lijken te worden door verweerd grondhout in de opbouw van

penthouses; reparatie zal zo snel mogelijk worden opgepakt en uitgevoerd.

7. Lekkages schuifpuien voorgevel

Inmiddels zijn bij een tiental woningen aan de voorzijde de schuifpuien opnieuw gesteld, ter

verbetering van de sluiting en het voorkomen van lekkages op de eronder liggende niveaus.

8. Vloeren atria

De vloeren in de atria hebben een opfrisbeurt gehad : ze zijn geschuurd, ontvet, en plavuizen

zijn recht getrokken.

9. Legionella

Dit onderwerp heeft de aandacht van het bestuur, dat hoopt binnenkort een onafhankelijk

expert te kunnen vragen een advies uit te brengen.


Tot slot

Het bestuur dankt alle bewoners en eigenaren voor hun betrokkenheid. Samen zijn we erin

geslaagd het afgelopen jaar de omslag te maken naar een online alv. Op die manier hebben

we belangrijke besluiten kunnen nemen.

Dank ook aan alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor St Job.

Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021 gewenst!

Als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen heeft, kunt u een mail sturen naar

StJobsveem@outlook.com

Met vriendelijke groet,


Het bestuur van VVE St Job,

Hans van der Werf voorzitter

Rick van Kippersluis penningmeester

Dorine den Herder secretaris

Aad van Vliet technische zaken

Christian Bakker kandidaat bestuurslid


72 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven