top of page

Nieuwsbrief juli 2022

Algemene leden vergadering

Op 24 juni heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De vergadering is goed bezocht. Om tot rechtsgeldige besluiten te kunnen komen is er op 4 juli een tweede (digitale) vergadering geweest. De notulen van deze vergaderingen zijn terug te lezen in Twinq (https://vvebeheergroep.twinq.nl)


Led-lampen

In het kader van stroombesparing is door het VvE bestuur een nieuw verlichtingsplan gemaakt voor de gangen, noodtrappen en fietsenstalling. Op een aantal plekken zullen er minder lichten branden dan voorheen, en verder worden LED-lampen gebruikt. Hiermee wordt per jaar 25.000 Kwh stroom bespaard, en dat is ongeveer een kwart van onze totale energierekening! Inmiddels is, met hulp van een aantal buren, de 4e en 5e verdieping voorzien van nieuwe verlichting. Overige verdiepingen volgen snel. Levertijd van de noodlampen in de trappenhuizen is helaas nog onduidelijk.


Liften

De kooideuren. Schachtdeuren en de fronten zullen gewrapt worden met zwarte folie. Een pilot hiervan is gemaakt op de 6e verdieping in het Noordelijk atrium. Inmiddels is akkoord gegeven aan Kone om de drie liften in totaliteit op de zelfde manier te behandelen. Het binnenwerk van de liftschachten is inmiddels zwart geschilderd. Het wrappen is door Kone gepland van 2-8 t/m 9-8. Er blijven altijd 2 liften ter beschikking aan de bewoners.


Schilderwerk

Schilderwerk wordt uitgevoerd vanaf 3 oktober 2022. Gestart wordt met de kozijnen van de draairamen aan de voorzijde. Vervolgens worden de verticale gevelplaten van de penthouses aangepakt. Daarna wordt plaatselijk herstelwerk uitgevoerd aan de stalen U-balken van de laadperrons aan de achterzijde. Naast bovengenoemde werkzaamheden worden er enkele werkzaamheden verricht waarover afspraken zijn gemaakt met diverse bewoners.

De planning en voortgang blijft afhankelijk van de weersomstandigheden.
Het bestuur onderzoekt mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van st. Jobsveem. Er wordt een werkgroep samengesteld om dit verder te onderzoeken en uit te werken.

Bewoners/eigenaren die belangstelling hebben om hier in mee te denken kunnen zich melden bij het bestuur.

Comments


bottom of page