top of page

Nieuwsbrief oktober 2021

Voortgang liften

De lift in het noordelijk atrium is geplaatst en de ervaringen met

de nieuwe lift zijn nu al positief horen we van veel bewoners terug.

Wat een enorm verschil met de oude liften. Inmiddels zijn de

werkzaamheden voor de plaatsing van de nieuwe lift in het

middelste atrium begonnen. Met KONE is afgesproken dat zij alle

zeilen bijzetten om verdere vertraging te voorkomen. Dit betekent

dat zij ook soms op zaterdag werken om op schema te blijven. Het

bestuur realiseert zich dat dit soms tot wat geluidsoverlast kan

leiden in het weekend, maar het achteropraken in de planning zou

problematischer zijn omdat we ook afhankelijk zijn van

keuringsinstanties en bij vertraging ook de keuring van de liften

fors zou vertragen.

Het bestuur beluistert in de wandelgangen een discussie onder de

bewoners over de kleur van de liften. De liften zullen na plaatsing

van alle drie de liften zwart worden geschilderd. Er zijn bewoners

die de rvs-look mooier vinden dan de zwarte look. Echter willen we

als bestuur zoveel mogelijk de sfeer behouden zoals deze door de

architect bedoeld is bij de bouw.


Kopgevel Zuid

Er is eindelijk toestemming van monumentenzorg voor het

hydrofoberen van de kopgevel. Hiertoe zal de kopgevel worden

geïmpregneerd zodat er geen water meer in de gevel kan intreden

bij langdurige regen. Hopelijk vormt dit de laatste stap in het

voorkomen van nieuwe lekkages bij de appartementen die aan de

kopgevel grenzen. Momenteel worden offertes opgevraagd voor

het hydrofoberen van de kopgevel conform de eisen die

monumentenzorg hieraan heeft gesteld en hopen we jullie snel te

kunnen informeren over de planning van de werkzaamheden.


Toekenning Woonhuissubsidie

Alle eigenaren die gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling

in het kader van monumentenzorg hebben deze ook gehonoreerd

gekregen. Dit is weer een mooie meevaller, want het ging deze

keer om een groot bedrag gezien de kosten van de vervanging van

de liften die hierin mee waren genomen. Hopelijk blijft de regeling

nog een jaar bestaan. We houden jullie op de hoogte.


Schoonmaak

Per september is de schoonmaakcommissie van start gegaan in de

personen van Marieke Sprietsma en Irma Timmerman. Zij zullen

samen met Hans Rinck, onze schoonmaker regelmatig rondes

maken door het pand om te zien welke delen van ons pand extra

aandacht nodig hebben. We zien als bestuur ook dat sommige

bewoners vrij achteloos omgaan met ons mooie pand door met

lekkende vuilniszakken door het trappenhuis te lopen of door vuil

en rommel achter te laten in de gemeenschappelijke ruimtes. Het

is ondoenlijk om ons pand mooi te houden op deze manier, dus

we doen een dringend beroep op alle eigenaren om hier zelf ook

aandacht voor te houden en ook eventuele eigen huurders hierop

aan te spreken.


Huurdersovereenkomst

We zien in ons pand steeds meer huurders komen wonen en dat

is op zich een prima ontwikkeling dat eigenaren hun woning

langdurig verhuren. We zien echter ook kortdurende verhuur (Air

B&B) en dat niet alle eigenaren een huurdersovereenkomst

hebben opgesteld om zaken goed te regelen met hun huurder. We

hebben dit als bestuur in de afgelopen periode in beeld gebracht

en hebben nu een goed beeld waar van verhuur sprake is. Het

verhuren van de woning voor korte duur en het voor lange duur

verhuren zonder huurdersovereenkomst is in strijd met de

huisregels die we met elkaar hebben opgesteld. We hebben hier

als bestuur in de afgelopen periode niet op gehandhaafd, maar

gaan dit in de komende periode wel doen. Als er dus nog geen

huurdersovereenkomst is maak dit dan snel in orde via de

Servicedesk van de VVE Beheergroep. Begin volgend jaar gaan we

als bestuur handhaven en daar hoort helaas ook een boete bij.


Algemene Leden Vergadering

Op dinsdag 2 november a.s. 20.00 – 22.00 staat er weer een

nieuwe algemene leden vergadering gepland van onze VVE. In het

najaar staat traditiegetrouw de exploitatie van het huidige jaar en

de begroting voor het nieuwe jaar met vaststelling van de nieuwe

maandelijkse bijdrage op de agenda. Binnenkort zal de agenda

worden uitgestuurd voor de vergadering. Eventuele agendapunten

kunnen tot uiterlijk 26 oktober 12.00 worden verstuurd naar het

mailadres van de vereniging (stjobsveem@outlook.com).


bottom of page