Nieuwsbrief maart 2021


1. Subsidie Woonhuismonumenten (RCE)

In samenwerking met VvE Beheer Groep wordt gewerkt aan de jaarstukken 2020, LEES VERDER>>> waaronder het overzicht van de kosten voor de instandhouding van het Rijksmonument “Jobsveem”. Uiterlijk 30 april as. kunnen eigenaren op basis van deze kosten een subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het bestuur hoopt de gegevens begin april beschikbaar te hebben. U ontvangt dan meer informatie.


2. Werkzaamheden

a Zodra de benodigde vergunning van Monumentenzorg is ontvangen, de vochtigheid van het gevelmetselwerk voldoende is verlaagd en een proefstuk is goedgekeurd, zal een deel van de kopgevel Zuid worden gehydrofobeerd. Dit betekent dat een waterafstotende laag wordt aangebracht op het metselwerk. Deze geplande werkzaamheden en mogelijk nog aanvullende acties, die niet voor 2021 waren gepland, zijn noodzakelijk gebleken om lekkage door waterdoorslag bij harde regen in de achterliggende appartementen te voorkomen.

b Ook de lekkages rond het Midden-atrium zijn nog niet verholpen. Oorzaken zijn (waarschijnlijk) onvoldoende hoog aangebrachte dakbedekking waardoor regenwater achter de constructie kwam,

lekkages ontstonden en aanwezige houten constructies zijn aangetast. Het betreffende werk zal op korte termijn worden uitgevoerd (afhankelijk van de weersomstandigheden).

c. De automatische deuren op de begane grond zijn sinds een paar jaar een grote zorg. Veel is er al vernieuwd en beter afgesteld, maar de elektronica blijft verrassen …

d. De revisie van de kantelramen in de atria, aan de Noordgevel en van de deuren op de overlopen is voor het grootste gedeelte afgerond. Er rest nog een 8-tal appartementen waar, buiten het normale onderhoud, extra werkzaamheden plaats moeten vinden. De eigenaren van deze appartementen ontvangen hierover nader bericht. Over 5 jaar zal een nieuwe ronde worden gemaakt.

e. De werkzaamheden aan de plavuizen in de atria zijn afgerond, deze zijn waar nodig strak gelegd en geborsteld.


3. Liften

Vanwege noodzakelijk overleg over de van toepassing zijnde normen van de keurende instanties (Veiligheidsregio en Lifteninstituut ), is de voortgang van de voorbereiding voor de installatie van de nieuwe liften enigszins vertraagd. Als eerste zal de lift in het Noord-atrium worden aangepakt; verwacht wordt dat deze lift vanaf eind juli afgesloten zal worden. Zodra de planning bekend is, ontvangt u meer informatie.


4. Onder de aandacht zijn verder:

- Onderzoek naar legionella in de leidingen

- Onderzoek naar een alternatieve sluiting van de buitendeuren op de begane grond


5. Containerruimtes

Regelmatig wordt er in de containerruimtes afval aangetroffen naast de containerbakken. Vriendelijk verzoek aan iedereen om het afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren.


6. Toegangsdeuren corridors

Ivm de brandveiligheid is het van belang dat de toegangsdeuren tot de corridors op alle verdiepingen gesloten blijven. Het komt vaak voor dat toegangsdeuren opengezet zijn dmv touwtjes. Een dringend verzoek aan iedereen om de toegangsdeuren gesloten te houden. Wij moeten samen zorgen voor een veilig St Jobsveem en voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.


7. Financiën

a. De inning van de voorschotbijdrage voor de financiering van de liften is voorspoedig verlopen. Op 31 januari 2021 (de uiterste betalingstermijn) was 95% van de bijdragen binnen.

b. De werkzaamheden in het kader van de lekkages en de verder daarmee samenhangende kosten dreigen uit te gaan boven de begrote posten in het MJOP en Begroting 2021. Het bestuur zal daarom bij de volgende algemene vergadering goedkeuring voor extra bestedingen vragen.


8. Algemene Vergadering

Het bestuur stelt voor op dinsdag 11 mei, 20.00 uur de algemene vergadering te houden. Deze zal net als vorig jaar online plaatsvinden. U ontvangt tijdig de uitnodiging en de agenda met de bijlagen.


9. Bestuursfuncties

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden; twee bestuursleden treden de komende alv terug. Heeft u belangstelling en wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met

Dorine den Herder: 0615391268.


Als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen heeft, kunt u een mail sturen naar StJobsveem@outlook.comMet vriendelijke groet,

Het bestuur van VVE St Job,

Hans van der Werf voorzitter

Rick van Kippersluis penningmeester

Dorine den Herder secretaris

Aad van Vliet technische zaken

Christian Bakker kandidaat bestuurslid

5 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven