Plaatsing nieuwe liften

Via deze weg willen wij u informeren over de geplande werkzaamheden van de firma KONE rondom de plaatsing van de nieuwe liften. Zoals de planning er nu uitziet zal op 16 augustus a.s. gestart worden in het noordelijk atrium met het verwijderen van de oude lift. Het verwijderen van de oude lift zal naar verwachting een week duren. Ingebruikname van de nieuwe lift in het noordelijk atrium is dan op of vlak na de keuring van de installatie op 17 september.

Voor het midden atrium zal dan naar verwachting gestart kunnen worden met de sloop op 20 september met een oplevering op 22 oktober en het zuidelijk atrium zal de sloop starten op 25 oktober, met een keuring en oplevering van de installatie op of vlak na 26 november.

Hoewel KONE de overlast als gevolg van de werkzaamheden uiteraard zoveel mogelijk zal proberen te beperken zal er wel sprake zijn van enig ongemak in de komende periode. Wees u dus bewust van de mogelijke geluidsoverlast als u thuis werkt of dat u, maar ook uw bezoek of bezorgers van pakketten de lift in het eigen atrium niet zullen kunnen gebruiken in de periode waarin de werkzaamheden plaats gaan vinden.

Wellicht ten overvloede zal het ook na plaatsing van de liften niet zijn toegestaan deze voor verhuizingen of verbouwingen te gebruiken. Waar mogelijk dient gebruik te worden gemaakt van een verhuislift. Maak de nieuwe eigenaar van uw woning bij verkoop of uw huurders hier ook op attent. Na plaatsing van de liften zullen we zorgdragen voor dekens in de containerruimte die gebruikt kunnen worden als er iets eenmalig in de lift getransporteerd moet worden om deze tegen beschadigingen te beschermen.

Het heeft lang geduurd, maar we zien als bestuur uit naar de plaatsing van de nieuwe liften en dat we een lange periode van storingen met de huidige liften achter ons kunnen laten.Met vriendelijke groet,

Christian Bakker,

Aad van Vliet en Rick van Kippersluis

Brief_Plaatsing Liften_2021 08 05
.pdf
Download PDF • 74KB