Tijd voor aanvraag monumentensubsidie


Het bestuur heeft, rekening houdend met de voorgeschreven richtlijnen, een dossier voorbereid voor de aanvraag van de Woonhuissubsidie Cultureel Erfgoed, over het jaar 2020.

De benodigde stukken zijn toegezonden aan de eigenaren in ons complex. De subsidie wordt verstrekt op basis van de kosten voor het behoud van het pand en hangt samen met het statuut als Rijksmonument.


De aanvraag moet, net zoals vorig jaar, door iedere eigenaar individueel uiterlijk 30 april 2021 worden ingediend, bij voorkeur via het web portaal van de RCE. In het dossier vindt u een instructie. Ook de uitkering is individueel, u hoeft het bedrag niet af te staan aan de VvE.


Omdat binnen de regeling bepaalde zaken onvoldoende expliciet omschreven zijn, in het bijzonder de soort kosten die als subsidiabel worden aangemerkt, staat niet bij voorbaat vast dat het ingediende dossier volledig door de RCE zal worden gehonoreerd.


Het bestuur heeft het dossier als dienstverlening aan de leden samengesteld. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het dossier of de aanvraagprocedure wordt dan ook afgewezen door het bestuur.


Voor vragen die de VvE betreffen verzoeken wij u deze te sturen naar Stjobsveem@outlook.com; voor overige vragen kunt u contact opnemen met de RCE (www.cultureelerfgoed.nl).


Het bestuur hoopt u hiermee van dienst te zijn.

23 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven