Vertraging liftvervanging

In de afgelopen weken is gewerkt door de firma KONE om de oude lift in het noordelijk atrium te slopen en is gestart met de installatie van de nieuwe lift in dit atrium. KONE heeft ons deze week laten weten dat ondanks de extra inzet van mensen in het weekend zij achterop de planning lopen. Dit heeft te maken met een forse tegenslag in de installatie van de liftdeuren. Inmiddels zijn deze problemen opgelost, maar is wel al duidelijk dat zij de beoogde opleverdatum van a.s. vrijdag niet gaan halen en de oplevering een week op zal schuiven.


Wij hebben er als bestuur bij KONE op aangedrongen om verdere vertraging te voorkomen met de andere liften en waar mogelijk in te lopen op de planning zodat de beide andere liften op de geplande data kunnen worden opgeleverd. De sloop van de lift in het middelste atrium zal wel pas volgende week vrijdag starten, zodat we niet gelijktijdig twee liften buiten dienst hebben. We blijven nauw in contact met KONE om toe te zien op de planning.


Tenslotte krijgen wij veel vragen over de kleur van de liften. Deze zullen uiteraard zoals eerder aangekondigd straks volledig in het zwart zijn uitgevoerd.


Dank voor ieders geduld en wanneer er een nieuwe update is melden wij ons.