top of page

Voortgang Vergroening

Inmiddels heeft Bureau Felixx een analyse gemaakt en is er een verslag van de wandeling die gemaakt is met een aantal buurtbewoners op 31 januari. Martin Pot en Piet de Jonge zitten namens het Jobsveem in de klankbordgroep en hebben commentaar geleverd op het verslag. Bijgaand de verslagen, met als opmerking van Piet vooraf:

'Bewoners verwachten vanwege de hoge categorie woningen dat de buitenruimte ook van een hele hoge kwaliteit moet zijn. Ze beseffen niet dat de kade al heel luxe is. Bewoners kunnen lastig het onderscheid maken tussen openbaar gebied en privaat gebied, vergroenen van de gevel is geen opgave voor de gemeente maar VvE. ' Onze reactie: 'Deze opmerking is onnodig kwetsend en ook deels onjuist. Bewoners realiseren zich goed dat de kade een grote luxe is. De WOZ waarde van alle woningen is mede gebaseerd op de locatie. Bewoners betalen dus jaarlijks voor deze luxe. Ook kunnen de bewoners heel goed onderscheid maken tussen openbaar en privaat gebied. De gemeente kan daarentegen moeilijk verbinding maken tussen ontwerp en onderhoud. Little C is een voorbeeld waar openbaar en privaat gebied integraal is aangepakt, de Lloydpier is een voorbeeld waar de versnippering van projecten ervoor heeft gezorgd dat de aanleg en het onderhoud van het openbare groen in gebreke blijft.'

Bijlage 1 2201_inventarisatie groenplan Lloydkwartier_samenvatting_220315
.pdf
Download PDF • 5.76MB

Bijlage 2 20220131 Wandeling Lloydkwartier-aantekeningen
.pdf
Download PDF • 67KB
bottom of page