top of page

Voortgang vergroeningsvisieOp donderdagavond, 10 november 2022 vond de ‘laatste’ formele info-avond met de

klankbordgroep plaats over de Vergroeningsvisie voor de LLoyd- en Mullerpier; de voorlaatste was rond de Groenvisie in april j.l. Landschapsbureau Felixx presenteerde de resultaten en uitwerking van de inventarisatie van bewonerswensen en gemeentelijke opzet; in afwachting van de uitgebreide stukken bij deze alvast een korte samenvatting en een uitsnede van het schetsplan, met de focus op de Jobskade en Lloydstraat:

Kernprobleem van de huidige situatie: te veel verharding, groen niet onderling verbonden, ook niet met de rest van de wijk. Leidraad is het z.g.havenprofiel: dubbele rij bomen (zie b.v. Westerkade) met een verharde (asfalt)strook en keien, verhoogde plantenbakken. Naarmate de situatie verder westelijk ligt wordt de beplanting aangepast; i.e. meer grassen i.v.m. risico op verzilting. De eerst 6 meter langs de kade moet vrij blijven i.v.m. aangemeerde schepen.


Voorgestelde oplossingen/maatregelen:

  • de koppen van de diverse bouwblokken worden ‘vergroend’. (geldt m.n. voor Mullerpier)

  • standplaats rond bomen (boomspiegel) wordt verruimd/verbeterd.

  • t.a.v. Jobskade: veel ‘transparante’ beplanting en (lage) bomen.

  • huidige oude kraanrails blijft.

  • straatzijde/Lloydstraat: op stoep vergroening middels bakken, nadruk op bloemen. Middenberm wordt herzien.

  • kas/tuin blijft gehandhaafd en wordt opgenomen in het geheel.

  • nagedacht wordt over een ‘verbijzondering’ van de noordwesthoek van de Jobshaven.

  • (aangepast) gebruik Jobshaven vooralsnog niet aan de orde.

  • (aanpassing) verkeerssituatie (ook m.b.t. Schiehaven-plannen) vooralsnog niet meegenomen.

Het tijdpad is nog niet duidelijk; is mede afhankelijk van de kosten. Volgende stappen zijn allereerst een kostenraming waarna de Visie wordt aangeboden aan de wethouder. Alle uiteindelijke feitelijke oplossingen worden gerealiseerd in overleg met bewoners, zoals m.n. plaatsing van bomen i.v.m. zichtlijnen. Een nadere precisering zou kunnen zijn dat wordt overlegd in hoeverre onderhoud in samenwerking met/door bewoners kan worden gerealiseerd.

Eventuele aanvullingen op de Visie kunnen tot 1 dec. bij ons worden ingeleverd; wij zullen deze bundelen en naar de Gemeente sturen.

contactpersonen: Martin Pot mpot@managint.demon.nl

en Piet de Jonge dejongepiet@hotmail.com

Comentários


bottom of page